10        20        30        40        50        60        70        80        90       100       110       120

                        ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

motif                                                                                                                                            

Ciona intestinalis      MKPVDWKIKTNCRAKFTSCEYVDIENSIKPMQHPSNMQSILPLHKIFYSKVSFNDKNNQDIFPTSHILMKLSKSKTGARDLVRHIFKDQNVENEIGKKRSRETDETLQEPVSKKRCVIDD

Ciona savignyi          ------------------------------------MNLNIYVHTILYSKVSFNDKTNEEIFPRCHVLRKLSVSNTSARKLVQHIFKDIISESRTSVDKIIKKPAISQNLQLQKTSAVNT

Apis mellifera          -------------------MMDNFTLQSLKKDFGTYFQQYCLHHKILIKKNKCNAFIVSNVCDLKKCIAAVNCLKFNINRKLKKLQTDALFINSLNPIYYIPKLDEQYKIQEKINRNDNQ

Bombyx mori             ------------------------------------MNTPICFSKYFVDKYNLRSFDN--------VLKSKVFSYDDSTFCLYLLKSETSIS----------------------------

Bombyx mandarina        ------------------------------------MNTPICFSKYFVDKYNLRSFDN--------VLKSKVFNYDDSTFCLYLLKSETSIS----------------------------

Tribolium castaneum     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caenorhabditis elegans  ------------------------------------MAPTIKSSLTTLHEEIR------------------KYDK---RRHWNTIIRKS-------------------------------

Caenorhabditis remanei  ------------------------------------MSPEYRLLFKFQKKYVIS---------------LAKLHKNLGENHWSTILREN-------------------------------

region                                                                                                                                           

 

                                130       140       150       160       170       180       190       200       210       220       230       240

                        ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

motif                                                                                                                                            

Ciona intestinalis      TDN-ATLKSELETEFVGSKLKQTDVVPMVKQANEKVLINKNDSSVAKSLFSSSFAKVFSMAHTIKLETLSHEFDSSLPSTADASDSKPTKRS----KFKAKRKQKPNLPRRLRKCIPLCY

Ciona savignyi          TNFTDTSATLFEKTFAG---------------------FGFETKVKKKHVAFNGCNKLCKASSTYKENLS-KFQLAFTPDKIRIISEPE-------VFKTS-KDKLNILRRLRKCIPLCY

Apis mellifera          DKQYKIKKK-------------------------------------------KNFHKEITYHNIFLNNLNLNIFLCNTSQILPYYTNYKSFSICILNIDKKGHEIYDFITKGNRKDAIAI

Bombyx mori             ----------------------------------------------------SLTKELIQIFSLMKSNLKSKCKEDFTQYFNQLTQKVG--------LEEVDKEFIFKCSYQALCDIVPF

Bombyx mandarina        ----------------------------------------------------SLTKELIKIFSLMKSNLKNKCKEDFTQYFNQLTQKVG--------LEEVDKEFIFKCSYQALCDIXPF

Tribolium castaneum     ------------------------------------------------------MVHYYRLSLKSRQKAPKIVNSKYNSILNIALKN-----------------FRLCKKHKTKKPVQIL

Caenorhabditis elegans  -------------------------------------------------------AHLSLVRNIFKKKRRQKLNYRHMSTFLASSENIS---------NIRDTVVLLEINKLSQSILSSR

Caenorhabditis remanei  -------------------------------------------------------ANLAILRNIFKRKMKGKLNYRHMSAFLVSSENVL---------KVRNTVVMDEVDKLSKSIVSTR

region                                                                                                                     |------------------re

 

                                250       260       270       280       290       300       310       320       330       340       350       360

                        ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

motif                     |-----------motif CP--------|                  |-------------------------------motif QFP------------------------------

Ciona intestinalis      NILKKTDNRKLFSCLSHYTKFISPFERSFAKKNLDLLMEISTIEL---TEHISKMLQHYTSTHQVFLYLRSALKKTFPIHLMWGTKHNRSVFLKNLEKFLSCRRFDKVTIADFTRGIVME

Ciona savignyi          NLLKKTNNRTIFNKLTYYTKFKSSGERSLTKQDLHQLSKLPVTQL---TEHLSKMLQLYTTKHQVYLFLRASLKKTIPIHLMWGTKRNQTAFHKNLKQFLGCRRYDKFSILDFTKGLCIE

Apis mellifera          NYEDYFLLIEKFQNRHKKFNYYSVLKHLICKQKYNEKTKCIYEINKKQLKNFFDLIFAKVVPKRLFGSITNLKKIKRATFQLLDTPCFKYFNLKPIIEKLDIINITWLQNVTNVKTKWLV

Bombyx mori             NFFGNYENKKLFRCMVHDIIFSMKMQHLLPE------------------KYLKTWDFDILPWRNISYTILHKILLWLLTAILPSIICLTFYVTTCKLDSDENKLI---------------

Bombyx mandarina        NFFGNYENKKLFRCMVHDIIFSMKMQHLLPG------------------KYLKTWDFDILPWRNISFNILHKILLWLLTAILPSIICLTFYVTTCKLDSDENKLI---------------

Tribolium castaneum     ALLQEIIPKSYFGTTTNLKRFYKVVEKILTQSSF---------------ECIHLSVLHKCYDYDAIPWLQNVEPNLRPKLLLKHNLFLLDNIVKPII-----------------------

Caenorhabditis elegans  NIFELRKLKPTRKMVEIEHCFVSKNDTFVACSKLIS-------------MFHLEKYIGSTNCANILEWITKMLNNGGYHKMKPFVYKEAPFTRAFRASKVMKNVDPNVKRNIQTSIV---

Caenorhabditis remanei  HNFELRKLAPKRKKKNSRDCYMFEHETMNIIRRVFT-------------IFRLRQHIGSTNCDSMLVWIMNIMKQEKLQYVPDFVFKEAPLARAFRAKQVLKDVDPLSKRYSQFSII---

region                  gion v-II--------------|                                            |--------------------------------------region v-III-

 

                                370       380       390       400       410       420       430       440       450       460       470       480

                        ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

motif                   ----|          |-------------------motif T------------------------|                  |-motif 1| |-2-|                    

Ciona intestinalis      DLPWLKGEDTSSNLLRFFQWMIEDYVFVVLSGSFYITENSNFKNRLFFYHKKMWAEIVAYGVALLLKQNRWAVPPIADVTIRPYFSVRFCPKVNG-LRPIMRLRNADKM----PDMVPFE

Ciona savignyi          DLPWVKGIYGKDTLLQFFKWIIEEYLFVLIRGSFYITDNGNFKNRLFFYPKKIWSEAVAYGVALLLKQKRWAFHSSEKHTVPPYFAVRFCPKLNG-LRPIMKLRNPKEP----SSKMSFN

Apis mellifera          MA-------------QFVKWFFTEFLFNILYTYFHITKVSGNTNERLYITRFTWNNIQKKFIKEGIHSNTLQPNIKRNTWNPSIGIYKLLCKYSD-VRPIFKLKKK------FRDTDYLF

Bombyx mori             ---------------YFWKSQWQSFCDKKISKMLFSNVMEKFEPYCLGKKIKRNLPIAKRLDLKKLIKEVP--------------KLHLVLKPNYDCRPIVKYRNDELNKRQKYRIKEKL

Bombyx mandarina        ---------------YFWKSQWQSFCDKKISKMLFSNVMEKFEPYCLGKKVKRNLPIAKRLDLKKLIKEVP--------------KLHLVLKPNYDCRPIVKYRNDELNKRQKYRIKEKL

Tribolium castaneum     ---------------AFYYKPIKTLNGHEIKFIRKEEYISFESKVFHKLKKMKYLVEVQDEVKPRG-------------------VLNIIPKQDN-FRAIVSIFP----------DSARK

Caenorhabditis elegans  ---------------NNLKSGVHWWALMALRQVMIPIVIKEERVLLWRDGYLNILTKEIKDFKQRYIVQKAPH-----FIRPNVATFKLSISRQK-LRPLFKRKA--------IDKKTET

Caenorhabditis remanei  ---------------NHLRGALIWWIFAALRQIMIPIDVKRKKVYLWRGGYLKLLRREMKDFKERYKVKRKPAFVLNPSPNSVVGRLKFDIVENK-FRPIIRRNP--------IDKVKDK

region                  ---------------------------|   |-------------------region v-IV------------------|                                        

 

                                490       500       510       520       530       540       550       560       570       580       590       600

                        ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

motif                                                                |---------motif A------------|                                              

Ciona intestinalis      VIASVLKLVCSKVPQATGFATQHHAHIYNGWKLFVLSLAGIP-GRKRLFFVKMDIHRCFDSIPVVKLILIVEGLLDRSGEVDLTSATKGKLN----------------------------

Ciona savignyi          SISSVLKLALQRFPDSLGFAIKDRSDIYCKWRQFLLKLKEINAKRWQLYFVKLDICRCFDSIPIPKLLRIVQDLLDRAGTLDVSIVTKGKLR----------------------------

Apis mellifera          IIFKFLKQLYVTNYEVINFPKKWKSIVQKLNSKT-----------EKLYFVCCDVINAFGSIIQVELYNIIQSLCKDLPENLILKYYTMKSE---ISKKDNTYHKYFSDLQLPFPSDQFY

Bombyx mori             QLLKLLTGNQQHKIETAYPKLHSKWLELNK---------------PKLYFIKTDLSDAFGSINTDKMMKILHENYLNYHKTES-------------------------------------

Bombyx mandarina        QLLKLLTGNQHHKIETAYPKLHSKWLELNK---------------PKLYFIKTDLSNAFGSINTDKMMKILHENHLNYHKTES-------------------------------------

Tribolium castaneum     PFFKLLTSKIYKVLEEKYKTSGSLYTCWSEFTQKT---------QGQIYGIKVDIRDAYGNVKIPVLCKLIQSIP---------------------------------------------

Caenorhabditis elegans  MQWKRLNSMLSWCLERSGVYRHTIRDSCKKVSDFLKKNS----QNSKIIGYTADVSKCFSTVNHDVLISIIDRLFSQEHDIYTVCGKGRNHGGFHKLIFCSAGTELNAHEALRRKMELKG

Caenorhabditis remanei  MHWKKVNSMLTWCLEKGGETRQSINSSCKILLKFLRRND----TFPKLFGYTADVSKCFSAVKHSTLTSIIERLLDIW-----TACGKGRDKKGFHKLIFCSNDSEEGAYQSLKKKMESK

region                                                                                                                                           

 

                                610       620       630       640       650       660       670       680       690       700       710       720

                        ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

motif                                                      |-------------motif B------------|          |----motif C----| |----------motif D-----

Ciona intestinalis      -------CKVKHCTHCILTTLKYFLNKVTLSVLSKKFVKLHGIPQGWELSNLLCDIFYGHMEQQHLINVLDPIDGEPHLILRYVDDYLFVTTSRYK-ANAFLKLMYSDNFKEYGFIVNTK

Ciona savignyi          -------CKIHHCSQYIVDQLKFFLRDVTLSVLSKTFIKLNGIPQGWLLSSLLCNIFYGHMEQTHLFKVFEGINHEPCLLLRYVDDYLFITTNQDK-ATTFLQLMHSG-FEDYGCKINPK

Apis mellifera          ANLVDNQWYQLINKSWLLESISKYIFYQRIKINKNIHIIGKGIVQGSMLSPILSDIYYNYILNKEMSTYLKTGE-----IIKYMDDILYITENKTL-AEQFLELTKKG-IPQYNCYFKQS

Bombyx mori             -----NMVLKKRVSEQFRNLVAELRKPLLVRFGSTIFRWKEGLVQGYKYSPALSELYYSYMDKKYLTEHLKVDNRKIKMFFRVVDDYLYITDCFDD-AIAFLSKISNY------RNVNYS

Bombyx mandarina        -----NMVLKKRVSEQFRNLVAELRKPLLVRFGSTIFRWKEGLVQGYKYSPALSELYYSYMDKIYLTEHLKVDNRNIKMFFRVVDDYLYITDCFDD-AKAFLSKILNY------RNVNYS

Tribolium castaneum     ---------THLLDSEKKNFIVDHISNQFVAFRRKIYKWNHGLLQGDPLSGCLCELYMAFMDRLYFSNLDKD-----AFIHRTVDDYFFCSPHPHKVYDFELLIKGVY-------QVNPT

Caenorhabditis elegans  VFNFEVCYREMSSSTTLYSVIRTTLSTYYYKRGPTSWRITKGVPQGHPISSNLAHMYLNNFEQKYWSNEKED---SRIVFCRYEDDFIFITTENSL-FEKMMKPLSTGNNTHF-----LT

Caenorhabditis remanei  HVEDHTVIYCNVCSKWLLDQLRSTISSYCYKRGKTTFKITKGVPQGHPLSPNFAFMYLNDFEKENWRKVEHD---ARIIYCRYVDDYVFMMTDKDL-FKQISQPLFTGKNQHGVKANYEK

region                                                                                                                                           

 

                                730       740       750       760       770       780       790       800       810       820       830       840

                        ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

motif                   -----|              |---motif E---||-----------------------------------------------motif E-I----------------------------

Ciona intestinalis      KTCTNFAS-DCSQQLEDLQEQDTFPWFGYLFPTCL-----NMGRKQLKQKGTHNFGGVSVDLSAYQSTHCIRDFISVQSPGTYNYFQQIRRNLTRRVTEICFDPQIN-------GKMRIY

Ciona savignyi          KTCINFHPNFIDSQVLILNNEEPFHWFGYIFPTCI-----NMNKKQIKQTGTNNFGGISMDLSSYQSTRRYRDFMSTRSSVTIYRQCSIQKNMTRRVDHMLFDPQIT-------CRKRIF

Apis mellifera          KTQSNLIS------DRNKIVKKNIIYIGYKINCTT--------------------LEIELKRSDTALCHSISFLKPSKLSLLKHLSMRLSNVATFRLSKVMLDHTIN-------SKKTIM

Bombyx mori             KTAVNFQHPSIRY-------SEDITFIGYSYNTVTLEVSRVNSIFYGQICYKINFTSAVENISKFIENRIGQSGIQISSHLFNLQYNSEELIWKHVFTTFCFSGNKFCTILAIACCEKDM

Bombyx mandarina        KTAINFQHPSIQY-------SENITFIGYSYNTVTLEVSRVNSIFYGQICYKIKFTNAIENISNFIENRIGQSSIQISSHLFNLQYNSEELIWKHVFTTFCFSGNKFCTILAIACCEKDM

Tribolium castaneum     KTRTNLPTHRHP--------QDEIPYCGKIFNLTT--------RQVRTLYKLPPNYEIRHKFKLWNFNNQISDDNPARFLQKAMDFPFICNSFTKFEFNTVFNDQRT-------VFANFY

Caenorhabditis elegans  ANPKKFKKSERCGA------SQVLQWCGVKLDFQS---------------------------------------------------------------GNCFIRRR--------CKDGVA

Caenorhabditis remanei  CKVLTFQES-----------DDKLIWCGVKMDLKN---------------------------------------------------------------AKFYRRKR--------CLDGTI

region                                                                         |-----region v-V-----|   |-----------------------region v-VI-----

 

                                850       860       870       880       890       900       910       920       930       940       950       960

                        ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

motif                   ------------------------|       |------motif E-II--------|      |---------motif E-III-----------|                      |

Ciona intestinalis      RNLY----ELAMLGAIQMVAHQLHEGQPWVIGNPWQFRSNIKQMANAVLARIQRVFKSKHFLTRPLVSWLFYKAFKTKMKRHSNNKAALPVLQMGINQCVHQLCEVGEWDNVRHYLQRAV

Ciona savignyi          RNLY----EIALLGAIHTVAYDLHRKD--IYKDPLIINIFINLVAHRVWVIIQRKFKGKHFLSNSLVKWIFFKAFLVKLKRHHYYKKVIPSLHRQVLLNTTRLQNSKKWRENRFKMREAL

Apis mellifera          RILK----EVCVLQANRA-------------------CILIKDLFDNVHNHIQNIFKIIKSTNEKITRYIIRMFLISQQKTSKLKIYKWNNQILHILWTSYKKVFMKDNILRQYFITFFS

Bombyx mori             KNYLPLYKKRVTVRITNAILANLMMAKPKLIEFVYCINHFRYLSWLALYYNAQKTWKCSNLIPLIKIELAKSNCLFGKWREHARFISSNGDVQNHAIKEICRRSDLRAIVKKMDRLPYGF

Bombyx mandarina        KNYLPLYKKRVTVRITNAILENLMMAKPKLIEFVYCINHFRYLSWLALYYNAQKTWKCSNLIPLIKVELAKSNCLFGKWREHARFISSNGDVQNTAIREICRRSDLRAIVKKMDRLPYGF

Tribolium castaneum     DAMICVAYKFDAAMMALRTSFLVNDFGFIWLVLSSTVRAYASRAFKKIVTYKGGKYRKVTFQCLKSIAWRAFLAVLKRRTEIYKGLIDRIKSREKLTMKFHDGEVDASYFCKLPEKFRFV

Caenorhabditis elegans  RQFL--------IKLQ--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caenorhabditis remanei  RDHLI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

region                  -------------------------------------------|  |-----------------------------------------region v-VII--------------------

 

                                970

                        ....|....|....

motif                   E-IV|          

Ciona intestinalis      GMFPIHYRKVNCGL

Ciona savignyi          INFPVTLCKLKT--

Apis mellifera          --------------

Bombyx mori             EVYNKKKF------

Bombyx mandarina        EVYNKKKF------

Tribolium castaneum     KINRKASI------

Caenorhabditis elegans  --------------

Caenorhabditis remanei  --------------

region                  -------------|